White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Wat zijn de vier belangrijkste tekenen van borderline-persoonlijkheidsstoornis?

  Volgens sommige deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheid is borderline-persoonlijkheidsstoornis (of BPS) een van de meest onbegrepen psychische stoornissen. Dit artikel gaat in op borderline-persoonlijkheidsstoornis en onderzoekt de vier acute symptomen die verband houden met deze psychische aandoening.

  Wat is borderline persoonlijkheidsstoornis?

  Borderline-persoonlijkheidsstoornis is een psychische stoornis die een diepgaande invloed heeft op hoe patiënten over zichzelf en anderen denken.

  Degenen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis ervaren vaak problemen in hun dagelijks functioneren, waaronder:

  • Moeite met het reguleren van emoties en gedrag
  • Negatieve problemen met het zelfbeeld
  • Een consistent patroon van instabiele relaties

  Andere dagelijkse uitdagingen

  Mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis kunnen ook onverdraagzaam zijn om alleen te zijn en zullen waarschijnlijk diepe emotionele instabiliteit en een intense angst voor verlating ervaren.

  Zelfvernietigend gedrag

  Misschien wel een van de meest dominante kenmerken van borderline-persoonlijkheidsstoornis is het zelfdestructieve gedrag van borderline-patiënten.

  Iemand die bijvoorbeeld bang is om alleen te zijn, kan anderen wegduwen vanwege de opeenvolging van ongereguleerde emoties die samenhangen met de psychische aandoening, zoals intense woede, frequente stemmingswisselingen en impulsiviteit.

  Intense emoties

  Personen met BPS hebben de neiging emoties met een hoge intensiteit te ervaren in vergelijking met degenen die de aandoening niet hebben.

  Mensen met borderline-persoonlijkheid kunnen zeer veranderlijke stemmingen ervaren, risicovol gedrag vertonen, impulsief gedrag vertonen, onveilige seks hebben, zelfbeschadigend gedrag vertonen en last hebben van intense stemmingswisselingen.

  Adolescenten

  Borderline-persoonlijkheidsstoornis is meestal erger in de jonge volwassenheid en kan geleidelijk verbeteren met de leeftijd.

  Bovendien beginnen de symptomen van borderline vaak in de vroege volwassenheid.

  Symptomen borderline

  Er zijn veel verschillende kenmerken van BPS die duidelijk verschillen van andere persoonlijkheidsstoornissen, zoals narcistische persoonlijkheidsstoornis en bipolaire stoornis.

  Zelfbeeld

  Door zijn aard heeft BPS de neiging om patiënten te beïnvloeden op een manier die hun zelfgevoel en zelfbeeld aantast.

  Aan de andere kant gaat narcisme vaak gepaard met een opgeblazen ego en doordringende gevoelens van arrogantie en eigendunk.

  Tekens

  Dokter Gerardo Olivera, MD, identificeerde vier cruciale tekenen van borderline persoonlijkheidsstoornis. Ze bevatten:

  1. Een aanhoudende, overweldigende behoefte om het leven van anderen te beheersen
  2. Ervaren van diepe stemmingswisselingen in emoties (zoals angst en intense woede)
  3. Diepe schuldgevoelens of verdriet over kleine dingen
  4. Het ervaren van chaotische emoties zoals woede, hulpeloosheid, jaloezie en verlatingsangst

  Aanvullende tekenen en symptomen

  Tekenen en symptomen van borderline persoonlijkheidsstoornis

  Volgens de Mayo Clinic zijn er aanvullende tekenen van borderline-persoonlijkheidsstoornis waarvan mensen op de hoogte moeten worden gesteld, zoals:

  • Impulsief en risicovol gedrag: uitspattingen, onveilige seks, drugsmisbruik en eetaanvallen, gokken, succes saboteren, bijvoorbeeld het opzeggen van een vaste baan of het beëindigen van een goede relatie en roekeloos rijgedrag.
  • Intense stemmingswisselingen die enkele uren tot enkele dagen aanhouden: dit gaat gepaard met emotionele instabiliteit zoals prikkelbaarheid, geluk, woede of schaamte
  • Een consistent patroon van intense maar onstabiele relaties: zoals het ene moment iemand op een voetstuk plaatsen en het andere moment geloven dat die persoon niets om je geeft
  • Chronische gevoelens van leegte
  • Plotselinge veranderingen in zelfbeeld en zelfidentiteit: waaronder mogelijk verschuivende plannen, doelen of ideeën en jezelf zien als een vreselijk persoon of het gevoel hebben dat je helemaal niet bestaat
  • Episodes van stressgerelateerde paranoia en derealisatie: (verlies van contact met de realiteit of geloven dat iemands omgeving niet echt is)
  • Extreme reacties ervaren: zoals intense, ongepaste woede, waaronder het verliezen van je geduld en bitter of sarcastisch zijn, kan ook fysiek geweld een kenmerk zijn.
  • Suïcidale gedachten die een zelfmoordpoging doen, of suïcidaal gedrag: zoals suïcidale dreigementen, waaronder mogelijk zelfbeschadigend gedrag als reactie op de angst voor afwijzing of scheiding (of echte of ingebeelde verlating)
  • Eetbuien
  • Zich bezighouden met gevaarlijk gedrag, zoals zelfbeschadiging
  • Extreem gevoelig zijn voor de meningen en gedachten van andere mensen
  • Drugsmisbruik

  Risicofactoren

  Mensen met de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis BPD kunnen specifieke risicofactoren hebben geërfd die verband houden met de psychische aandoening. Deze houden in:

  #1. Traumatische levensgebeurtenissen of stressvolle jeugd

  Veel mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis hebben tot op zekere hoogte negatieve ervaringen opgedaan in de kindertijd , zoals nalatige of misbruikende ouders of verzorgers en een moeilijke relatie met een naast familielid (of familieleden).

  Nadelige omgevingsfactoren zoals middelenmisbruik in het ouderlijk huis, huiselijk geweld en blootstelling aan familieleden met psychische problemen kunnen de ontwikkeling van persoonlijkheidsstoornissen op latere leeftijd beïnvloeden.

  #3. erfelijke factoren

  Onderzoek suggereert dat mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis in de familie ook een hoger risico lopen om zelf een persoonlijkheidsstoornis te ontwikkelen.

  Het bovenstaande omvat psychische stoornissen zoals BPS, eetstoornissen of bipolaire stoornis als een naast familielid zoals hun moeder, vader of broer of zus ook de diagnose heeft gekregen.

  Wat veroorzaakt borderline persoonlijkheidsstoornis?

  Zoals de meeste psychische stoornissen of angststoornissen , is de oorzaak van borderline-persoonlijkheidsstoornis onduidelijk.

  Factoren

  Onderzoekers hebben echter verschillende oorzakelijke factoren geïdentificeerd die verband kunnen houden met borderline-persoonlijkheidsstoornis, zoals:

  • Afwijkingen in de hersenen – Wetenschappelijk onderzoek heeft duidelijke veranderingen geïllustreerd in specifieke hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor impulsiviteit, emotieregulatie en agressie. Bovendien toonden andere onderzoeken aan dat chemische stoffen in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor stemmingsregulatie, zoals serotonine, mogelijk niet adequaat werken bij BPS-patiënten.
  • Genetica – Genetische factoren spelen een rol bij het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen, waaronder borderline persoonlijkheidsstoornis. Studies over tweelingen suggereren dat persoonlijkheidsstoornissen kunnen worden geërfd en sterk correleren met andere psychische stoornissen in gezinnen.

  Gelijktijdige stoornissen

  Mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis hebben vaak andere psychische aandoeningen of gelijktijdig voorkomende psychische stoornissen.

  Naast het ontwikkelen van borderline persoonlijkheidsstoornis, kunnen individuen ook last hebben van:

  • Angst stoornissen
  • Depressie
  • Post-traumatische stress-stoornis
  • Eet stoornissen
  • Aandachtstekortstoornis/hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
  • Bipolaire stoornis
  • Alcohol of een andere vorm van middelenmisbruik
  • Andere persoonlijkheidsstoornissen

  Implicaties

  Personen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis ervaren meestal complicaties die verband houden met de psychische aandoening.

  Gevolg

  Borderline-persoonlijkheidsstoornis kan van invloed zijn op vele gebieden van iemands leven, zoals persoonlijke relaties, werk, school, werk, zelfbeeld, sociale activiteiten; de lijst is eindeloos.

  Emotionele pijn geassocieerd met een mentale stoornis

  De emotionele pijn die gepaard gaat met een psychische stoornis zoals borderline-persoonlijkheidsstoornis kan leiden tot veel complicaties die iemands leven en toekomstig geluk beperken.

  Mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis moeten op de hoogte zijn van eventuele complicaties om ze te voorkomen.

  Hoe borderline-persoonlijkheidsstoornis te behandelen?

  Hoe borderline-persoonlijkheidsstoornis te behandelen?

  Wanneer een beroepsbeoefenaar in de geestelijke gezondheidszorg borderline-persoonlijkheidsstoornis probeert te diagnosticeren, wordt er met veel variabelen rekening gehouden.

  criteria

  Volgens de diagnostische en statistische handleiding (DSM-5) moeten de criteria voor een persoon om een diagnose borderline-persoonlijkheidsstoornis te krijgen voldoen aan de volgende symptomen:

  • Angst voor verlating
  • Idealisering en devaluatie
  • Instabiel zelfbeeld
  • Gevoel van leegte
  • impulsiviteit
  • Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag
  • Woede
  • onstabiele stemming
  • Paranoia en dissociatie

  Behandeling

  Behandeling voor borderline-persoonlijkheidsstoornis omvat een reeks therapeutische opties, waaronder:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Dialectische gedragstherapie
  • Psychotherapie
  • Schemagerichte therapie
  • Systeemtraining voor emotionele voorspelbaarheid en probleemoplossing (STEPPS)
  • Op mentaliseren gebaseerde therapie (MBT)
  • Op overdracht gerichte therapie
  • Steungroepen
  • Emotionele steun van een zorgverlener en vrienden en familieleden
  • Mindfulness

  Neem contact op

  Als jij of iemand die je kent enkele van de bovengenoemde symptomen van borderline ervaart, neem dan contact op met een beroepsbeoefenaar in de geestelijke gezondheidszorg die jou zal adviseren over de volgende stappen.

  Leven met een psychische aandoening zoals een borderline-persoonlijkheidsstoornis kan een uitdaging zijn, maar het is mogelijk om weer volop van het leven te genieten met een passende behandeling.

  Neem vandaag nog contact op met een van onze behandelspecialisten om jouw mogelijkheden te bespreken.