White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Traumaspecifieke therapie

  Wat is traumaspecifieke therapie?

  Traumaspecifieke therapie (TST) is bedoeld voor de behandeling van traumagerelateerde symptomen, traumagerelateerde aandoeningen en specifieke aandoeningen die worden beïnvloed door traumatische stress.

  Het is een unieke therapiebenadering die begrijpt hoe trauma kan blijvende, nadelige effecten hebben op ons mentale, fysieke, emotionele en spirituele welzijn. Het behandelt zowel de traumaconditie, de gerelateerde symptomen als alle bijbehorende onderliggende problemen, zoals middelenmisbruik.

  Traumatherapieën verschillen in hun aanpak.

  • Sommige zijn op het heden gericht en richt zich vooral op de huidige copingvaardigheden, psycho-educatie en het omgaan met symptomen voor een beter functioneren in het dagelijks leven.
  • Andere zijn gefocust op het verleden en de nadruk leggen op het begrijpen van ons trauma-verhaal en hoe het onze huidige denkwijzen, emoties en gedrag beïnvloedt – en ons helpen om effectiever om te gaan in het heden.
  • Het is ook mogelijk om een combinatie van deze twee benaderingen te gebruiken, afhankelijk van de aard van het trauma en onze specifieke behandelingsbehoeften.

  Welke benadering ook wordt gekozen, TST is geworteld in het begrijpen van het verband tussen een traumatische ervaring en onze emotionele en gedragsmatige reacties erop. Het doel is om vervolgens de vaardigheden en strategieën te bieden die nodig zijn om die herinneringen, emoties en gedragingen beter te begrijpen, ermee om te gaan en te verwerken. Dit stelt ons in staat om een gezondere en meer adaptieve interpretatie te creëren van de ervaring die heeft plaatsgevonden, de wonden uit het verleden te helen en copingstrategieën te implementeren zodat herstel op lange termijn kan worden bereikt.

  Traumaspecifieke therapietechnieken

  Omdat trauma iedereen anders treft, maakt TST gebruik van een verscheidenheid aan technieken om zijn doelen te bereiken, die kunnen worden gebruikt in combinatie met CBT , CPT en DBT , en omvatten:

  • Intra-systemisch proces van spontane genezing
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Muziek- en kunsttherapie
  • Therapie voor volwassenen en kinderen
  • Inleiding tot 12-stappenprogramma
  • Pastorale / spirituele counseling.

  Traumaspecifieke therapie heeft tot doel de geest opnieuw op te voeden en de ‘emotionele lading’ die trauma heeft veroorzaakt, te verwijderen, waardoor we ons in een staat van emotioneel welzijn kunnen herstellen. Het behandelt ook de relatie tussen trauma en andere aandoeningen (zoals middelenmisbruik), die significant en complex kunnen zijn.

  Wat is trauma?

  Trauma wordt gedefinieerd als een emotionele reactie op een schokkend, verontrustend of gevaarlijk incident. We kunnen de gebeurtenis uit de eerste hand meemaken, er getuige van zijn of op afstand erdoor bedreigd worden. Het zijn niet de gebeurtenissen zelf die ’trauma’ definiëren, maar onze individuele reacties op die gebeurtenissen. Onze reacties kunnen elk deel van ons wezen beïnvloeden – fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

  De meeste mensen zullen ooit minstens één traumatische gebeurtenis in hun leven meemaken.

  Er zijn drie hoofdtypen trauma:

  1. Acuut – meestal het gevolg zijn van een enkel incident, zoals een ernstig ongeval, eenmalige aanval of misbruik, een natuurramp of getuige zijn van een gewelddadige gebeurtenis. Acuut trauma wordt soms in verband gebracht met een kortdurende posttraumatische stressstoornis (PTSD).
  2. Chronisch – veroorzaakt door blootstelling aan meerdere, herhaalde en langdurige traumatische ervaringen gedurende een langere periode, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling of gevechtssituaties. De symptomen van chronisch trauma komen misschien pas een tijdje – zelfs jaren – aan de oppervlakte.
  3. Complex – als gevolg van blootstelling aan verschillende en meervoudige traumatische gebeurtenissen, vaak in de context van een interpersoonlijke relatie. Complex trauma omvat alle vormen van kindermishandeling, verwaarlozing, gemeenschapsgeweld, huiselijk en familiaal geweld, seksuele uitbuiting en mensenhandel.

  Onderzoek heeft aangetoond dat vergelijkbare niveaus van blootstelling aan traumatische gebeurtenissen verschillende mensen op verschillende manieren treffen. Sommigen van ons zullen veerkrachtige reacties vertonen en verder gaan met minimale verstoring van ons leven, terwijl anderen ernstig zullen worden getroffen en professionele behandeling nodig hebben om te herstellen.

  Trauma kan ieder van ons op elk moment treffen en is niet altijd gemakkelijk te identificeren. Velen van ons leven met onopgeloste trauma’s uit ons verleden zonder het zelfs maar te beseffen.

  Indien onbehandeld, kan trauma uitgroeien tot een reeks gezondheidsstoornissen, omdat de symptomen te pijnlijk worden om te verdragen. Daarom is traumaspecifieke therapie ongelooflijk belangrijk, omdat het ons niet alleen helpt om de effecten van trauma te identificeren, te begrijpen en erop te reageren, maar ook om eventuele gelijktijdige stoornissen of aandoeningen aan te pakken. dubbele diagnose​

  Gelukkig kunnen we via TST volledig herstellen van elk soort trauma – het genezen van lichaam, geest en ziel – en onbezorgd vooruitgaan naar een betere toekomst.

  Wat zijn de tekenen van trauma?

  De meesten van ons zullen onmiddellijk na een traumatische gebeurtenis intense fysieke en emotionele reacties ervaren. Voor velen van ons zullen deze gevoelens na een paar dagen of weken geleidelijk verdwijnen. Voor sommigen kunnen de symptomen van psychologisch trauma echter veel langer aanhouden, terugkerend zijn en / of in intensiteit toenemen – waardoor het veel moeilijker wordt om ermee om te gaan.

  Hoe ernstig we worden beïnvloed door traumatische gebeurtenissen, hangt vaak af van een combinatie van factoren, waaronder de aard van de gebeurtenis, ons persoonlijkheidstype, bestaande coping-mechanismen en toegang tot emotionele steun.

  Veel voorkomende tekenen / symptomen van psychologisch trauma zijn onder meer:

  • woede (op zichzelf, de gebeurtenis, de persoon die verantwoordelijk is voor de gebeurtenis of de wereld in het algemeen)
  • ongerustheid
  • depressie
  • eet stoornissen
  • emotionele onthechting – gevoelloosheid of dissociatie als een overlevingsreactie
  • vermoeidheid en uitputting
  • flashbacks – de traumatische gebeurtenis mentaal herhalen en de effecten fysiek en emotioneel voelen
  • slapeloosheid – slaapproblemen als gevolg van terugkerende nachtmerries of het herhalen van de traumatische gebeurtenis in ons hoofd
  • verlies van eigenwaarde en zelfvertrouwen
  • obsessief en compulsief gedrag
  • zelfmedicatie – alcohol of drugs gebruiken om andere symptomen te verdoven
  • seksuele disfunctie
  • sociaal isolement en terugtrekking
  • spanning (het is normaal dat stress na een traumatische gebeurtenis moeilijker is om mee om te gaan).

  Wat zijn de langetermijneffecten van trauma?

  Er wordt steeds meer ontdekt over de nadelige effecten van onopgelost trauma op vele aspecten van gezondheid en welzijn, waarbij de wetenschap vroege trauma koppelt aan alles, van depressie rugpijn.

  Veel mensen worstelen jarenlang en leven met de symptomen van onopgelost trauma, waardoor ze gevaar lopen voor bijna elk denkbaar lichamelijk, geestelijk en psychisch gezondheidsprobleem.

  De meest voorkomende effecten van langdurig, onopgelost trauma zijn:

  • verslavend gedrag
  • onvermogen om conflicten te tolereren
  • onvermogen om intense gevoelens te tolereren
  • alles of niets denken
  • zelfmoordgedachten en -acties
  • ongeorganiseerde hechtingspatronen – disfunctionele relaties
  • dissociatie
  • eet stoornissen
  • intense angst
  • gevoelens van depressie, schaamte, schuldgevoelens, hopeloosheid en / of wanhoop
  • zelf pijniging
  • opdringerige gedachten, flashbacks en nachtmerries.

  Als we niet omgaan met onopgeloste trauma’s, zal het voortduren en zal ons verleden een negatieve invloed blijven hebben op ons heden en onze toekomst. Het zal blijven beïnvloeden hoe we denken, voelen en ons gedragen in alle aspecten van ons leven en schadelijk zijn voor ons welzijn.

  Wat is een traumagerichte benadering?

  Een traumagerichte benadering begint met het begrijpen van de fysieke, mentale en emotionele impact van trauma op de getroffen persoon, hun families en de professionals die hen helpen.

  Er is geen algemeen aanvaarde definitie voor een traumagerichte benadering, maar de meest geciteerde is gebaseerd op de definitie van Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), die vier elementen omvat:

  • realiseren de wijdverbreide impact van trauma en het begrijpen van mogelijke paden voor genezing
  • herkennen de tekenen en symptomen van trauma bij cliënten, gezinnen, personeel en andere betrokkenen
  • reageren door de kennis over trauma om te zetten in beleid, procedures en praktijken
  • actief weerstand bieden aan re-traumatisering.

  Een traumagerichte benadering wordt niet bereikt door middel van een bepaalde techniek, maar vereist eerder constante aandacht, zorgzaam bewustzijn, gevoeligheid en voortdurende beoordeling en evaluatie.

  SAMHSA’s zes leidende principes van een traumagerichte benadering

  In plaats van een voorgeschreven reeks praktijken of procedures te volgen, houdt een traumagerichte benadering zich aan de belangrijkste principes. SAMHSA’s zes kernprincipes, essentieel voor een traumagerichte benadering, zijn:

  • Veiligheid
  • Betrouwbaar en transparant
  • Peer support en wederzijdse zelfhulp
  • Samenwerking en mutualiteit
  • Empowerment, stem en keuze
  • Culturele, historische en genderkwesties.

  Hoe effectief is traumaspecifieke therapie?

  Er is geen magische behandeling die trauma (en traumagerelateerde aandoeningen) onmiddellijk zal genezen, noch is er één vorm van therapie die voor iedereen effectief is. Genezing van trauma vereist voorbereiding, herhaalde oefening, moed en vastberadenheid. De steun van anderen – vooral die van professionele therapeuten – is essentieel voor succes bij herstel op lange termijn.

  Er zijn talloze benaderingen van traumatherapie, waarbij verschillende methoden en soorten behandeling worden gecombineerd, waardoor het moeilijk is om de effectiviteit vast te stellen.

  Er is echter een grote hoeveelheid onderzoeksgegevens die de effectiviteit van traumaspecifieke therapie ondersteunen, waar CBT , CPT en DBT worden gebruikt in combinatie met andere behandelingen.

  Veel interventies zijn getest in verschillende behandelingsomgevingen, traumatypen en in verschillende populaties. Studies hebben aangetoond dat TST effectief is bij personen met verschillende achtergronden in termen van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid en ras / etniciteit.

  Therapeutische programma’s, zoals de aanpak die wordt gebruikt bij White River Manor, zijn zowel efficiënt als effectief gebleken bij de behandeling van traumastoornissen en alle bijkomende aandoeningen.

  Voor meer informatie en ondersteuning Neem contact op en begin vandaag nog met uw traumaherstel.

  Contact us today for a no-obligation conversation. Your enquiries will be treated confidentially and with respect.

  Contact met White River Manor