White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Oplossingsgerichte therapie

  Wat is oplossingsgerichte therapie?

  Oplossingsgerichte therapie – ook wel oplossingsgerichte korte therapie (SFBT) genoemd – concentreert zich op onze huidige en toekomstige situatie en het vinden van oplossingen om ons zo snel mogelijk vooruit te helpen. Als toekomstgerichte, doelgerichte therapie legt het de nadruk op het vinden van oplossingen voor problemen in plaats van zich te concentreren op de problemen zelf.

  Het verschilt van veel traditionele soorten therapie, die probleemgericht zijn en waarbij onze gedachten, gevoelens en gedragingen worden geanalyseerd, waar ze vandaan komen en hoe ze ons leven beïnvloeden.

  De behoefte aan een alternatieve benadering van deze traditionele therapieën werd eind jaren zeventig erkend door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Ze merkten op dat veel tijd, geld, energie en andere middelen werden besteed aan het bespreken en analyseren van problemen tijdens therapiesessies, in plaats van aan het vinden van oplossingen voor deze problemen.

  Bij het ontwikkelen van SFBT besloten ze dat de onderliggende redenen voor onaangepaste gedachten, gevoelens en gedragingen niet diepgaand onderzocht hoefden te worden – dat het niet essentieel is om onze problemen te kennen en diep te begrijpen om ze op te lossen. In plaats daarvan is de aanname in SFBT dat het nuttiger is om te weten welke actie vervolgens moet worden ondernomen dan terug te kijken naar waarom of hoe een probleem überhaupt is ontstaan.

  Als zodanig is SFBT een doelgerichte kortetermijnbenadering die kan worden gebruikt als een op zichzelf staande therapeutische interventie of naast andere therapietypen. Hoewel het een in de tijd beperkte therapie is, zijn de effecten ervan vaak langdurig.

  Sleutelconcepten van oplossingsgerichte therapie

  De aanpak is gericht op het ontwikkelen van een visie op de toekomst die we willen, het stellen van doelen en het bieden van ondersteuning bij het bepalen van de vaardigheden en middelen die we nodig hebben om onze visie succesvol te realiseren.

  Door SFBT leren we onze geest open te stellen voor creatief denken, het stellen van doelen en het ontwikkelen van een duidelijk plan. Het is gebaseerd op de overtuiging dat we al weten wat we moeten doen om onze problemen op te lossen en (op zijn minst) de basisvaardigheden hebben die nodig zijn om verandering teweeg te brengen – we hebben alleen begeleiding nodig om ze te identificeren en te ontwikkelen.

  De belangrijkste bouwstenen voor een oplossingsgerichte aanpak zijn:

  • begrijpen dat verandering constant en onvermijdelijk is
  • bereid zijn om te veranderen
  • proberen in staat te worden gesteld om onze eigen doelen te bepalen
  • erkennen dat we al over de tools beschikken die nodig zijn om onze problemen op te lossen
  • benadrukken wat mogelijk is en wat we kunnen veranderen
  • gericht op de toekomst
  • het accepteren van de therapie is van korte duur.

  Bij oplossingsgerichte therapie gebruiken therapeuten dezelfde vaardigheden als bij traditionele therapieën, maar met een heel duidelijk verschil: ze zullen zich concentreren op mogelijk en gewenst toekomstig gedrag, in plaats van op feitelijk en ongewenst gedrag uit het verleden.

  De behandeling omvat een verscheidenheid aan technieken die kunnen worden gepersonaliseerd om aan de behoeften van elk individu te voldoen. Deze omvatten 1-10 schaalvergroting, mindmapping, het stellen van doelen en oplossingsgerichte vragen:

  • de wondervraag
  • uitzonderingsvragen
  • schaalvragen
  • omgaan met vragen.

  Met een focus op zelfontwikkeling, groei en het nemen van verantwoordelijkheid, wil SFBT ons de kennis geven dat we in staat zijn om onze symptomen te beheersen, uitdagingen aan te gaan, doelen te verduidelijken en levensveranderende oplossingen te implementeren.

  Waar wordt oplossingsgerichte therapie voor gebruikt?

  SFBT kan op zichzelf staan als een therapeutische interventie of naast andere therapietypen worden gebruikt.

  Degenen die openstaan en bereid zijn om onmiddellijke veranderingen in hun leven aan te brengen, zullen het meeste baat hebben bij deze vorm van therapie. Het is ook bij uitstek geschikt voor mensen die een snelle, moderne levensstijl leiden, vanwege het korte karakter.

  Als een toekomstgerichte, doelgerichte therapie is SFBT met succes gebruikt om een breed scala aan psychische stoornissen en daarmee samenhangende problemen te behandelen, waaronder:

  • verslaving
  • ongerustheid
  • gedragsproblemen
  • gedragsproblemen bij kinderen
  • huiselijk en / of kindermishandeling
  • eet stoornissen
  • familiale disfunctie
  • huwelijks- of relatieproblemen
  • spanning​

  Een oplossingsgerichte therapie-aanpak wordt niet aanbevolen voor de behandeling van sommige acute of ernstige psychische stoornissen, maar het kan aanzienlijk helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren van degenen die aan deze aandoeningen lijden, terwijl ze andere behandelingen ondergaan.

  Wat houdt oplossingsgerichte therapie in? / Wat kan ik verwachten?

  Als basisaanname bij SFBT is dat we allemaal weten wat we moeten doen om ons eigen leven te verbeteren. Therapiesessies zijn erop gericht ons door een proces van zelfontdekking te leiden. Dit omvat het herkennen van wat al voor ons werkt, het in twijfel trekken van basisaannames, het identificeren en stellen van doelen en het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om verandering door te voeren.

  Drie basisvragen zullen de therapiesessies omkaderen:

  • Wat zijn onze beste verwachtingen van deze therapie?
  • Hoe zou ons dagelijks leven eruit zien als deze hoop zou worden gerealiseerd?
  • Wat zijn we al aan het doen en hebben in het verleden gedaan dat ertoe zou kunnen bijdragen dat deze hoop wordt gerealiseerd?

  De therapeut zal ons ook door een specifieke reeks vragen leiden, die positief gericht en doelgericht zijn:

  • De wondervraag
  • Uitzonderingsvragen
  • Vragen schalen
  • Omgaan met vragen

  Tussen de sessies door werken we in beheersbare stappen toe naar de veranderingen die we willen, waarbij we de doelen volgen die de therapeut ons heeft helpen stellen. Bijvoorbeeld:

  • Let tussen nu en de volgende sessie op als iets goed werkt – let op wat je doet en blijf dat doen.
  • Probeer eens iets anders en merk op wat er gebeurt.
  • Schrijf elke dag een kwartier op over wat je dwarszit. Lees je aantekeningen door en verbrand ze.

  Volgende sessies beginnen meestal met de vraag: ‘Wat is beter?’ Dit helpt ons na te denken over eventuele verbeteringen, wat we hebben gedaan om ze te bereiken en hoe deze verbeteringen van invloed zijn op andere aspecten van ons leven. We kunnen ook zien dat de zaken verbeteren en vertrouwen krijgen om voort te bouwen op ons succes.

  Het gemiddelde aantal sessies dat nodig is voor SFBT ligt tussen de vijf en acht, afhankelijk van de soorten problemen, waarbij 80% van de mensen een blijvende verbetering van hun kwaliteit van leven en welzijn meldt.

  Hoe effectief is oplossingsgerichte therapie?

  Een van de belangrijkste voordelen van SFBT is de snelheid waarmee het effectief kan zijn om ons te helpen oplossingen voor problemen te vinden en ons de vaardigheden te bieden om de nodige veranderingen aan te brengen en te behouden. Het biedt in korte tijd langetermijnoplossingen voor herstel en welzijn.

  Studies hebben sterk bewijs aangetoond dat oplossingsgerichte therapie een effectieve behandeling is voor een verscheidenheid aan gedrags- en psychologische aandoeningen, waaronder gedragsproblemen bij kinderen, gezinsdisfunctie, ongerustheid en stressgerelateerde problemen​

  SFBT kan effectief worden gebruikt bij individuen, kleine groepen of gezinnen – en bij mensen van alle leeftijden, inclusief kinderen, adolescenten en volwassenen.

  Als resultaat van het succes wordt SFBT toegepast in een breed scala aan omgevingen, waaronder onderwijs, zaken, gezinstherapie en andere omgevingen – waar mensen graag persoonlijke doelen willen bereiken en interpersoonlijke relaties zo snel mogelijk willen verbeteren.

  Het is geen aanbevolen behandeling voor mensen met een aantal acute of ernstige psychische stoornissen, maar het kan naast andere therapieën worden gebruikt om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

  Het is ook onwaarschijnlijk dat het gunstig is voor iemand die zijn jeugd onder de loep wil nemen of diepgaande inzichten wil verwerven in zijn levenspad.

  Als we echter lasergerichte hulp willen om onze problemen het hoofd te bieden en ons leven te veranderen, zonder te verdwalen in de details, zal SFBT waarschijnlijk een effectieve behandeling blijken te zijn.

  Als u denkt dat een oplossingsgerichte therapie nuttig kan zijn voor u of een geliefde, alstublieft Neem contact op voor verdere ondersteuning en begeleiding.

  Contact us today for a no-obligation conversation. Your enquiries will be treated confidentially and with respect.

  Contact met White River Manor