White River Manor is open tijdens lockdown in Zuid-Afrika

White River Manor is een geregistreerde essentiële dienstverlener en biedt temidden van de COVID-19-pandemie nog steeds een therapeutisch programma van wereldklasse. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de integriteit van onze omgeving te behouden en klanten zowel voor als bij aankomst te screenen. Ook onze medewerkers worden regelmatig getest en gescreend om de veiligheid van onze klanten te waarborgen.

  Dialectische gedragstherapie

  Wat is dialectische gedragstherapie?

  Dialectische gedragstherapie (DBT) is een cognitieve gedragstherapie, specifiek aangepast voor mensen die worstelen met emotionele regulatie, interpersoonlijke conflicten en zelfdestructief gedrag. Het kan ook worden gebruikt als behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSD).

  Door cognitieve therapie, vaardigheidstraining, gedragsstrategieën en exposure-therapie te combineren, helpt DBT ons om onze gedachten, emoties en gedragingen beter te begrijpen. Vanuit dit nieuwe inzicht kunnen we beginnen met het ontwikkelen van gezonde copingstrategieën en het maken van positieve gedragsveranderingen.

  Zoals de naam suggereert, wordt DBT beïnvloed door het filosofische perspectief van de dialectiek: het balanceren van tegenstellingen.

  Dialectiek kan ons helpen onze overtuigingen op te splitsen in hun schijnbaar tegengestelde delen – op een andere manier beschouwd als stelling, antithese en synthese (of wit, zwart en grijs). Door middel van gesprekstherapie helpt DBT ons manieren te vinden om te begrijpen en te accepteren dat twee dingen die tegengesteld lijken beide waar kunnen zijn: het bevorderen van evenwicht en het vermijden van ‘alles of niets’-denk- en reactiestijlen.

  De dialectiek in het hart van DBT is acceptatie en verandering – onszelf leren begrijpen en accepteren, terwijl we tegelijkertijd werken aan verandering.

  DBT biedt ons nieuwe vaardigheden om disfunctionele en verontrustende emoties te beheersen en ongezonde coping-strategieën te vervangen door betrouwbare therapeutische hulpmiddelen. Het richt zich op het aanleren van vaardigheden op vier belangrijke gebieden:

  • Mindfulness
  • Noodtolerantie
  • Emotionele regulering
  • Interpersoonlijke effectiviteit

  Net als bij CGT, werkt DBT aan het veranderen van probleemgedachten en -gedragingen, met name in dit vaardigheidstraining-aspect van de behandeling.

  Het belangrijkste verschil is dat DBT de nadruk legt op acceptatie- en validatiestrategieën, die erkennen hoe moeilijk het kan zijn om te veranderen. Deze variatie kan mensen aanzienlijk helpen om open te staan voor en betrokken te blijven bij het veranderingsproces.

  Waar wordt DBT voor gebruikt?

  DBT werd oorspronkelijk eind jaren tachtig ontwikkeld door psycholoog Marsha M. Linehan om borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) te helpen behandelen. Sinds de ontwikkeling ervan heeft onderzoek aangetoond dat DBT ook zeer effectief is bij de behandeling van vele andere vormen van complexe geestelijke gezondheids- en gedragsproblemen, waaronder:

  • ernstige depressie (waaronder chronische depressie en therapieresistente ernstige depressie)
  • eetstoornissen, zoals boulimie en eetaanvallen
  • bipolaire stoornis
  • post-traumatische stress-stoornis
  • stoornis in het gebruik van middelen
  • aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)
  • transdiagnostische ontregeling van emoties
  • suïcidale en zelfbeschadigende adolescenten
  • zelfbeschadiging met een persoonlijkheidsstoornis
  • gegeneraliseerde angststoornis.

  Dialectische gedragstherapie is een proactieve, probleemoplossende benadering die cognitieve therapie, gedragsstrategieën, vaardigheidstraining en exposure-therapie combineert. Dit maakt het een zeer uitgebreide en praktische aanpak, vooral effectief bij de behandeling van mensen met complexe psychische stoornissen die vaak een grotere uitdaging zijn om te behandelen.

  Wat houdt DBT in / wat kan ik verwachten?

  Het ondergaan van DBT omvat doorgaans deelname aan drie therapeutische omgevingen: individuele therapiesessies met een getrainde therapeut, training in groepsvaardigheden en telefonische coaching.

  Hoewel elke therapeutische setting zijn eigen structuur en doelen zal hebben, omvat het ondergaan van DBT het leren van vier sleutelvaardigheden om ons te ondersteunen bij het effectief veranderen van ons gedrag: opmerkzaamheid, tolerantie voor nood, emotionele regulering en interpersoonlijke effectiviteit.

  • Mindfulness
   Mindfulness vormt de kern van DBT. In essentie is mindfulness simpelweg aanwezig zijn – accepteren en aanwezig zijn in het huidige moment. Door ons op een niet-oordelende manier bewust te zijn van onze gedachten, gevoelens en gedragsdrang, kunnen we kalm blijven en ons concentreren op gezonde copingstrategieën in plaats van automatische negatieve denkpatronen en impulsief gedrag aan te nemen. We zijn in staat gesteld om op een andere manier de leiding over onszelf te hebben. Het is een oefening van aandacht en intentie.
  • Noodtolerantie
   Veel traditionele behandelingsbenaderingen zijn gericht op het vermijden van pijnlijke situaties, maar noodtolerantie bij DBT leert dat er momenten zijn waarop pijn onvermijdelijk is, en we kunnen leren de negatieve emoties die we ermee associëren te accepteren en te tolereren. Noodtolerantievaardigheden kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën: afleiding, zelfverzachting, verbetering van het moment en aandacht voor de voor- en nadelen. Samen kunnen ze worden gebruikt om ons te helpen op een gezondere manier om te gaan met crises en om leed te ervaren zonder het te vermijden of te verergeren.
  • Emotionele regulering
   Emotionele regulering omvat het aanleren van vaardigheden om ons te helpen omgaan met en veranderen van intense emoties die problemen in ons leven veroorzaken. Door de functie van onze emoties te benoemen en te begrijpen, de actiedrang te herkennen die met elke emotie gepaard gaat (en of we deze driften opvolgen of tegenwerken), kunnen we de frequentie van ongewenste emoties verminderen, onze emotionele kwetsbaarheid verminderen en emotioneel lijden aanzienlijk verminderen.
  • Interpersoonlijke effectiviteit
   Interpersoonlijke effectiviteit leert technieken die ons in staat stellen om op een positieve en gezonde manier met vertrouwen door onze relaties en interacties met anderen te navigeren. We kunnen leren om gesprekken op een meer weloverwogen en bedachtzame manier te benaderen, in plaats van impulsief te handelen en te reageren vanwege stress of intense emoties. Om met succes vaardigheden van interpersoonlijke effectiviteit toe te passen, is het essentieel dat de andere bouwstenen van DBT aanwezig zijn (opmerkzaamheid, verdrietstolerantie en emotionele regulatie).

  Een van de belangrijkste voordelen van DBT is dat het ons voorziet van vaardigheden voor het leven, waardoor herstel en welzijn op lange termijn mogelijk zijn. DBT-vaardigheidstraining werkt het meest waarschijnlijk voor mensen die:

  • toegewijd om aan therapie te werken en huiswerkopdrachten te maken
  • vastbesloten om voor zichzelf positieve veranderingen aan te brengen
  • klaar om meer te focussen op hun heden en toekomst dan op hun verleden.

  Hoe helpt DBT? / Hoe effectief is DBT?

  Gecontroleerde onderzoeken hebben consequent de werkzaamheid van DBT aangetoond, niet alleen bij borderline persoonlijkheidsstoornissen maar ook bij vele andere aandoeningen, zoals middelengebruik, PTSS, eetstoornissen en depressie.

  DBT werkt omdat het met succes ons vermogen vergroot om effectieve copingvaardigheden te gebruiken, vooral bij het uiten, ervaren en reguleren van intense emoties.

  Bovendien is DBT geëvalueerd en effectief bevonden bij personen met verschillende achtergronden in termen van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid en ras / etniciteit.

  DBT is met succes over de hele wereld geïmplementeerd, waardoor het een van de weinige op bewijs gebaseerde psychologische behandelingen is met een werkelijk wereldwijd bereik.

  Als u denkt dat DBT van nut kan zijn voor u of een dierbare, alstublieft Neem contact op voor verdere ondersteuning en assistentie.

  Suite Patio - White River Manor

  Contact us today

  We have an exclusive selection of private rooms available to meet the needs of our clients. We aim to ensure your comfort and well-being during your stay with us.